Sadržaj

 

NARUDŽBA

Naručite pretplatu za 12 mjeseci po cijeni 135 kn mjesečno. 

Glavni urednik
Glavni urednik

Online knjiga Komentar Zakona o porezu na dobit namijenjena je poreznim savjetnicima, računovođama, poreznim stručnjacima, trgovačkim društvima i svima koji su obveznici poreza na dobit. Namijenjena je također i svim osobama koje su zainteresirane za porez na dobit, a može poslužiti i kao izvor za znanstvene i stručne radove.

Četvrti krug porezne reforme donosi Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 32/20), a u bitnome se odnosi na smanjivanje porezne osnovice iz članka 5. ovoga Zakona smanjuje se za iznos potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica u slučaju nastanka posebnih okolnosti u smislu općeg poreznog propisa.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 138/20) završava peti krug porezne reforma, a Zakon u bitnom odnosi na: porezno priznate rashode kreditnih institucija te smanjenje niže stope poreza na dobit sa 12 na 10.

Porezni sustav, neovisno o vrsti ili obliku poreza, treba težiti stabilnosti. To je važno za sve porezne obveznike, a osobito investitore i ulagače koji na duži rok žele predviđati  svoje poslovne strategije i planove. Međutim, i porezni sustavi nisu odvojeni od stvarnosti u smislu ekonomskih, gospodarskih, fiskalnih, poticajnih i drugih okolnosti koje se mijenjaju s vremenom ili zbog određenih poremećaja u našem ili svjetskom gospodarstvu. Ako odvojimo vrijeme sagledavajući europsko zakonodavstvo, vidjet ćemo česte i potrebne, nužne promjene u istome. Republika Hrvatska kao punopravna članica Europske unije također ima obvezu praćenja i implementiranja europskog zakonodavstva, a što je posebice razvidno u području PDV-a i carina, ali u nekoj mjeri i izravnih poreza, prvenstveno kod poreza na dobit. Nadalje, propisi se počesto mijenjaju upravo i zbog poreznih obveznika, uređujući područja određenih poreznih olakšica i poticaja, ali i sprečavanja poreznih utaja i zlouporaba. U takvim se okolnostima treba posebna briga voditi da propisi budu što pregledniji i jednostavniji. Provedbeni propisi u tom su dijelu vrlo važni i u pravilu „nose teret“ neizbježnih promjena u zakonodavnom okviru.

Online knjiga stvorena je upravo kako bi se prilagodila klijentima koji na brz i jednostavan način moraju pronaći pravo rješenje. Knjiga sadržava komentare najrelevantnijih članaka Zakona o porezu na dobit. Autorica Ksenija Cipek, međunarodni porezni stručnjak je dala svoj osvrt te primjere uz članke zakona.

Online knjiga uz redovno ažuriranje odgovara svim trenutnim zakonskim promjenama.

Što se nalazi u online knjizi?

 • Temeljne odredbe
 • Porezni obveznik
 • Porezna osnovica
 • Porezna stopa
 • Razdoblje utvrđivanja porezne obveze
 • Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu
 • Pravila protiv premještanja dobiti
 • Porez po odbitku
 • Obračunavanje i plaćanje poreza
 • Primjena drugih propisa
 • Ovlasti

Glavni autori:

Ksenija Cipek, međunarodni porezni stručnjak 

  

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: